EkumenickýIzaiáš51,3

Izaiáš 51:3

Áno, Hos­podin sa zľutúva nad Si­onom, po­tešuje všet­ky jeho zrúcaniny. Jeho púšť zmení na Eden a jeho pu­statinu na Hos­podinovu záh­radu. Jasanie a radosť za­vlád­ne na ňom, vzdávanie vďaky a hlas pies­ne.


Verš v kontexte

2 Po­zrite na Ab­raháma, vášho ot­ca, a na Sáru, vašu rodičku. Veď bol sám, keď som ho po­volal, požeh­nal a rozm­nožil. 3 Áno, Hos­podin sa zľutúva nad Si­onom, po­tešuje všet­ky jeho zrúcaniny. Jeho púšť zmení na Eden a jeho pu­statinu na Hos­podinovu záh­radu. Jasanie a radosť za­vlád­ne na ňom, vzdávanie vďaky a hlas pies­ne. 4 Po­zor­ne ma počúvaj, môj ľud, národy, dávaj­te po­zor! Veď náuka vy­chádza odo mňa a svoje právo ustanovím za svet­lo národov.

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo Hos­podin po­teší Si­on, po­teší všet­ky jeho rumy a učiní jeho pus­tinu jako Éden a jeho púšť ako za­hradu Hos­podinovu; veselosť a radosť sa bude na­chádzať v ňom, chvála a hlas spevu.

Evanjelický

3 Vskut­ku, Hos­podin po­teší Si­on, po­teší všet­ky jeho zrúcaniny. Jeho púšť zmení na Éden a jeho step na záh­radu Hos­podinovu. V ňom bude radosť a veselosť, chválo­spev a zvuk pies­ne.

Ekumenický

3 Áno, Hos­podin sa zľutúva nad Si­onom, po­tešuje všet­ky jeho zrúcaniny. Jeho púšť zmení na Eden a jeho pu­statinu na Hos­podinovu záh­radu. Jasanie a radosť za­vlád­ne na ňom, vzdávanie vďaky a hlas pies­ne.

Bible21

3 Ano, Hos­po­din po­těší Sion, potěší všech­ny jeho sutiny;jeho poušť učiní Edenu podobnou, v za­hra­du Hos­po­di­novu ji obrátí. Znovu tam bude ra­dost a veselí, zpěv a díkůvzdání tam bude znít.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček