EkumenickýIzaiáš51,20

Izaiáš 51:20

Tvoji synovia bez­moc­ne ležia, na rohu každej ulice ako an­tilopy v sieti, pl­ní Hos­podinov­ho hnevu a kar­hania tvoj­ho Boha.


Verš v kontexte

19 Tieto dve veci ťa za­stih­li. Kto smúti za tebou? Skaza, pus­tošenie, hlad a meč. Kto ťa môže po­tešiť? 20 Tvoji synovia bez­moc­ne ležia, na rohu každej ulice ako an­tilopy v sieti, pl­ní Hos­podinov­ho hnevu a kar­hania tvoj­ho Boha. 21 Pre­to počuj toto, ty po­korený a opojený, nie však vínom.

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

20 Tvoji synovia zomd­lení súc až do bez­vedomia ležali na rohu všet­kých ulíc jako sr­nec v sluke, pl­ní prch­livos­ti Hos­podinovej, hromženia tvoj­ho Boha.

Evanjelický

20 Synovia tvoji zomd­lení ležia na rohu všet­kých ulíc ako an­tilopy v pas­ci, pre­pl­není hnevom Hos­podinovým a kar­haním tvoj­ho Boha.

Ekumenický

20 Tvoji synovia bez­moc­ne ležia, na rohu každej ulice ako an­tilopy v sieti, pl­ní Hos­podinov­ho hnevu a kar­hania tvoj­ho Boha.

Bible21

20 Tvo­ji synové leží v mráko­tách­na každém rohu jak an­ti­lopa lapená, pod tíhou hněvu Hospodinova, pod hroz­ba­mi tvého Bo­ha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček