EkumenickýIzaiáš51,2

Izaiáš 51:2

Po­zrite na Ab­raháma, vášho ot­ca, a na Sáru, vašu rodičku. Veď bol sám, keď som ho po­volal, požeh­nal a rozm­nožil.


Verš v kontexte

1 Počúvaj­te ma, vy, čo sa usilujete o spravodlivosť a hľadáte Hos­podina. Po­zrite na skalu, z ktorej ste vy­kresaní a na hĺb­ku stud­ne, z ktorej ste vy­kopaní. 2 Po­zrite na Ab­raháma, vášho ot­ca, a na Sáru, vašu rodičku. Veď bol sám, keď som ho po­volal, požeh­nal a rozm­nožil. 3 Áno, Hos­podin sa zľutúva nad Si­onom, po­tešuje všet­ky jeho zrúcaniny. Jeho púšť zmení na Eden a jeho pu­statinu na Hos­podinovu záh­radu. Jasanie a radosť za­vlád­ne na ňom, vzdávanie vďaky a hlas pies­ne.

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

2 Hľaďte na Ab­raháma, svoj­ho ot­ca, a na Sáru, k­torá vás porodila, že som ho po­volal jed­ného a požeh­nal som ho a rozm­nožil som ho.

Evanjelický

2 Po­zrite na svoj­ho otca Ab­raháma a na Sáru, ktorá vás zrodila. Lebo som ho po­volal, keď bol jediný, požeh­nal som ho a rozm­nožil.

Ekumenický

2 Po­zrite na Ab­raháma, vášho ot­ca, a na Sáru, vašu rodičku. Veď bol sám, keď som ho po­volal, požeh­nal a rozm­nožil.

Bible21

2 Po­hleď­te na svého otce Abraha­maa na Sá­ru, jež vás rodila: Když jsem ho po­vo­lal, byl jen jediný, požehnal jsem ho však a roz­množil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček