EkumenickýIzaiáš51,17

Izaiáš 51:17

Pre­buď sa, pre­buď sa, vstávaj, Jeruzalem, ktorý si z ruky Hos­podina pil z kalicha jeho hnevu, pil si a vy­práz­dnil si omam­ný po­hár.


Verš v kontexte

16 Svoje slová vložím do tvojich úst a schovám ťa v tieni svojej ruky, aby som upev­nil nebesá, založil zem a po­vedal Si­onu: Ty si môj ľud. 17 Pre­buď sa, pre­buď sa, vstávaj, Jeruzalem, ktorý si z ruky Hos­podina pil z kalicha jeho hnevu, pil si a vy­práz­dnil si omam­ný po­hár. 18 Zo všet­kých synov, ktorých splodil, niet toho, kto by ho viedol. Zo všet­kých synov, ktorých vy­choval, niet toho, čo by ho držal za ruku.

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

17 Pre­buď sa, pre­buď, po­vs­taň, d­céro Jeruzalema, ktorá si pila z ruky Hos­podinovej po­hár jeho prch­livos­ti; vy­pila si kalich, po­hár zá­vratu, aj vychlípala.

Evanjelický

17 Pre­buď sa, pre­buď, po­vs­taň, Jeruzalem, ty, ktorý si vy­pil z rúk Hos­podinových čašu Jeho hnevu; kalich omámenia vy­pil si až do dna.

Ekumenický

17 Pre­buď sa, pre­buď sa, vstávaj, Jeruzalem, ktorý si z ruky Hos­podina pil z kalicha jeho hnevu, pil si a vy­práz­dnil si omam­ný po­hár.

Bible21

17 Pro­buď se, pro­buď se, vstávej, Jeruzaléme, který jsi z ruky Hos­po­di­novyka­lich jeho hněvu pil, který jsi až do dna vy­prázdnilpo­hár závra­ti!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček