EkumenickýIzaiáš51,16

Izaiáš 51:16

Svoje slová vložím do tvojich úst a schovám ťa v tieni svojej ruky, aby som upev­nil nebesá, založil zem a po­vedal Si­onu: Ty si môj ľud.


Verš v kontexte

15 Ja som Hos­podin, tvoj Boh, ktorý víri more, takže sa vlny búria. Hos­podin zá­stupov je jeho meno. 16 Svoje slová vložím do tvojich úst a schovám ťa v tieni svojej ruky, aby som upev­nil nebesá, založil zem a po­vedal Si­onu: Ty si môj ľud. 17 Pre­buď sa, pre­buď sa, vstávaj, Jeruzalem, ktorý si z ruky Hos­podina pil z kalicha jeho hnevu, pil si a vy­práz­dnil si omam­ný po­hár.

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

16 A vložil som svoje slová do tvojich úst a pri­kryl som ťa tôňou svojej ruky, aby som zasadil nebesia a založil zem a po­vedal Si­onu: Ty si môj ľud!

Evanjelický

16 Dal som ti svoje slová do úst, pri­kryl som ťa tôňou svojich rúk: aby som rozp­re­strel nebesá a založil zem, a po­vedal Si­onu: Ty si môj ľud!

Ekumenický

16 Svoje slová vložím do tvojich úst a schovám ťa v tieni svojej ruky, aby som upev­nil nebesá, založil zem a po­vedal Si­onu: Ty si môj ľud.

Bible21

16 Svá slova vložil jsem do tvých úst, ve stínu své ruky jsem tě skryl – já, jenž jsem nebe za­sa­di­la zákla­dy země položil, říkám Si­o­nu: „Jsi můj lid.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček