EkumenickýIzaiáš51,13

Izaiáš 51:13

Za­budol si na Hos­podina, tvoj­ho Tvor­cu, ktorý rozo­strel nebesá a založil zem. Trasieš sa ne­us­tále, celý deň pred hnevom utláčateľa, ktorý sa pri­pravuje nivočiť. Kde je však zlosť utláčateľa?


Verš v kontexte

12 Ja, ja som ten, čo vás po­tešuje. Kto si ty, že sa bojíš človeka, ktorý zo­mrie a ľud­ského tvora, čo sa po­minie ako tráva? 13 Za­budol si na Hos­podina, tvoj­ho Tvor­cu, ktorý rozo­strel nebesá a založil zem. Trasieš sa ne­us­tále, celý deň pred hnevom utláčateľa, ktorý sa pri­pravuje nivočiť. Kde je však zlosť utláčateľa? 14 Spútaný sa náh­le oslobodí, nezom­rie v jame a nebude mu chýbať chlieb.

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

13 A za­búdaš na Hos­podina, ktorý ťa učinil, ktorý roz­tiahol nebesia a založil zem, a vždyc­ky sa strachuješ, každý deň, prch­livos­ti toho, ktorý sužuje, hneď ako sa pri­práva hubiť? Ale kdeže je prch­livosť toho, ktorý sužuje?

Evanjelický

13 Za­búdaš na Hos­podina, ktorý ťa utvoril, ktorý rozo­strel nebesá, založil zem? Ty sa ustavične v každom čase chveješ pred hnevom sužovateľa, keď za­mýšľa hubiť? Ale kde je hnev sužovateľa?

Ekumenický

13 Za­budol si na Hos­podina, tvoj­ho Tvor­cu, ktorý rozo­strel nebesá a založil zem. Trasieš sa ne­us­tále, celý deň pred hnevom utláčateľa, ktorý sa pri­pravuje nivočiť. Kde je však zlosť utláčateľa?

Bible21

13 Za­po­mínáš na Hos­po­di­na, svého Tvůrce, na To­ho, jenž nebe ro­ze­stře­la po­ložil zákla­dy země. Denně ži­ješ v stálé hrůze­před hněvem utiskovatele, který se chys­tá k záhubě. Ale hněv utis­kova­te­le – kde je?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček