EkumenickýIzaiáš51,12

Izaiáš 51:12

Ja, ja som ten, čo vás po­tešuje. Kto si ty, že sa bojíš človeka, ktorý zo­mrie a ľud­ského tvora, čo sa po­minie ako tráva?


Verš v kontexte

11 Vy­slobodení Hos­podinom sa vrátia a s jasotom prídu na Si­on. Na ich hlavách bude ustavičná radosť, jasanie a radosť ich bude na­sledovať, smútok a vzdychanie pre­stanú. 12 Ja, ja som ten, čo vás po­tešuje. Kto si ty, že sa bojíš človeka, ktorý zo­mrie a ľud­ského tvora, čo sa po­minie ako tráva? 13 Za­budol si na Hos­podina, tvoj­ho Tvor­cu, ktorý rozo­strel nebesá a založil zem. Trasieš sa ne­us­tále, celý deň pred hnevom utláčateľa, ktorý sa pri­pravuje nivočiť. Kde je však zlosť utláčateľa?

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

12 Ja, ja som ten, ktorý vás teším! Ktože si ty, že sa bojíš mizer­ného človeka, k­torý zomrie, a syna človeka, k­torý bude ta daný, aby bol ako tráva?

Evanjelický

12 Ja, ja som vaším Tešiteľom! Kto si ty, že sa bojíš človeka smr­teľného, ľud­ského dieťaťa, ktoré býva ako tráva?

Ekumenický

12 Ja, ja som ten, čo vás po­tešuje. Kto si ty, že sa bojíš človeka, ktorý zo­mrie a ľud­ského tvora, čo sa po­minie ako tráva?

Bible21

12 Já jsem váš Utěši­tel, já sám. Co jsi za­č, že se bo­jíš smrtelníka, člověka, jenž se trávě podobá?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček