EkumenickýIzaiáš51,11

Izaiáš 51:11

Vy­slobodení Hos­podinom sa vrátia a s jasotom prídu na Si­on. Na ich hlavách bude ustavičná radosť, jasanie a radosť ich bude na­sledovať, smútok a vzdychanie pre­stanú.


Verš v kontexte

10 Nie si to ty, čo vy­sušil more, vody veľkej priepas­ti, a čo z morskej prie­hl­biny spravil ces­tu na pre­chod vy­kúpeným? 11 Vy­slobodení Hos­podinom sa vrátia a s jasotom prídu na Si­on. Na ich hlavách bude ustavičná radosť, jasanie a radosť ich bude na­sledovať, smútok a vzdychanie pre­stanú. 12 Ja, ja som ten, čo vás po­tešuje. Kto si ty, že sa bojíš človeka, ktorý zo­mrie a ľud­ského tvora, čo sa po­minie ako tráva?

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

11 A tak sa na­vrátia vy­pros­tení Hos­podinovi a prij­dú na Sion s pre­spevovaním, a večná radosť bude na ich hlave, do­siah­nu veselosť a radosť, zár­mutok a úpenie utečú.

Evanjelický

11 Tak sa vrátia tí, ktorých Hos­podin vy­slobodil, a prídu s plesaním na Si­on. Večná radosť bude na ich hlavách, do­siah­nu radosť a veselosť; zmiz­ne žiaľ a úpenie.

Ekumenický

11 Vy­slobodení Hos­podinom sa vrátia a s jasotom prídu na Si­on. Na ich hlavách bude ustavičná radosť, jasanie a radosť ich bude na­sledovať, smútok a vzdychanie pre­stanú.

Bible21

11 Hos­po­di­novi za­chránění se navrátía na Sion při­jdou s jásáním, s věčnou ra­dostí na tvářích. Tehdy je přemůže ra­dost a veselí; zármutek a úpění je opustí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček