EkumenickýIzaiáš5,9

Izaiáš 5:9

V ušiach mi znie prísaha Hos­podina zá­stupov: Veru, mnohé domy spust­nú, a tie veľké a krás­ne zo­stanú ne­obývané.


Verš v kontexte

8 Beda tým, čo hromadia dom na dom a pole k poľu pri­pájajú, takže niet mies­ta a sami zo­stanete bývať upro­stred krajiny! 9 V ušiach mi znie prísaha Hos­podina zá­stupov: Veru, mnohé domy spust­nú, a tie veľké a krás­ne zo­stanú ne­obývané. 10 Desať jutár vinice urodí jeden bat a chómer osiva prinesie éfu.

späť na Izaiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 V moje uši riekol Hospodin Zá­stupov: Ba is­té je, že mnohé domy budú ob­rátené v púšť, veľké a krás­ne, takže nebude v nich obyvateľa.

Evanjelický

9 Do uší mi hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Vskut­ku, pu­statinou budú mnohé domy veľké a krás­ne, ni­kto nebude bývať v nich.

Ekumenický

9 V ušiach mi znie prísaha Hos­podina zá­stupov: Veru, mnohé domy spust­nú, a tie veľké a krás­ne zo­stanú ne­obývané.

Bible21

9 Hos­po­din zástupů pře­de mnou prohlásil: Jistěže mno­hé domy zchátrají, honosné vily se vy­lidní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček