EkumenickýIzaiáš5,6

Izaiáš 5:6

Skon­cujem s ňou. Nebude orezávaná, ani okopávaná, takže vzíde tŕnie a bodľačie, aj ob­lakom pri­kážem, aby ju nek­ropili dažďom.


Verš v kontexte

5 Teraz vám chcem oznámiť, čo urobím svojej vinici: zvalím jej plot, aby ju spás­li, zrútim jej ohradu, aby ju pošliapali. 6 Skon­cujem s ňou. Nebude orezávaná, ani okopávaná, takže vzíde tŕnie a bodľačie, aj ob­lakom pri­kážem, aby ju nek­ropili dažďom. 7 Veď vinicou Hos­podina zá­stupov je dom Iz­raela, mužovia Jud­ska sú jeho milovaným sadom. Čakal na právo — a hľa, kr­vi­prelievanie, na spravod­livosť — a hľa, volanie o pomoc.

späť na Izaiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

6 A učiním ju prielohom; nebude rezaná ani kopaná, a vzras­tie na nej tŕnie a bodľač. A za­kážem ob­lakom, aby nedaly, že by na ňu pršal dážď.

Evanjelický

6 Pri­pravím jej rých­ly koniec: nebude zrezaná ani okopaná, preras­tie bodľačím a tŕním. Ob­lakom však pri­kážem, aby ju ne­skrápali dažďom.

Ekumenický

6 Skon­cujem s ňou. Nebude orezávaná, ani okopávaná, takže vzíde tŕnie a bodľačie, aj ob­lakom pri­kážem, aby ju nek­ropili dažďom.

Bible21

6 Ne­chám ji, aby la­dem ležela, neprořezaná, neokopaná, trním a bod­láčím ce­lá zarostlá. Navíc i mrakům poručím, ať na ni ne­prší.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček