EkumenickýIzaiáš5,30

Izaiáš 5:30

V ten deň bude nad ním hučať ako hukot mora. Po­zrite na zem, hľa, hus­tá tma aj svet­lo sa za­tmie v jej mrákave!


Verš v kontexte

28 Jeho šípy sú os­tré, všet­ky luky na­pnuté, kopytá jeho koní sú ako kremeň a jeho kolesá ako vích­rica. 29 Rev má ako levica, reve ako levíčatá, ručí, uchytí korisť, od­nesie ju a nik mu ju ne­vy­trh­ne. 30 V ten deň bude nad ním hučať ako hukot mora. Po­zrite na zem, hľa, hus­tá tma aj svet­lo sa za­tmie v jej mrákave!

späť na Izaiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

30 A bude hučať nad ním toho dňa, jako hučí more. A keď po­zrie človek na zem, tu hľa, tma, úz­kosť. A svet­lo? Za­tmí sa jej mrak­mi.

Evanjelický

30 V ten deň hučať bude nad ním ako hukot mora. Po­zrie na zem, a hľa, hus­tá tem­nota, a svet­lo sa za­tmie jeho mrákavou.

Ekumenický

30 V ten deň bude nad ním hučať ako hukot mora. Po­zrite na zem, hľa, hus­tá tma aj svet­lo sa za­tmie v jej mrákave!

Bible21

30 V ten den bu­dou vrčet nad svou kořistí, jako když moře burácí. Kdo teh­dy po­hlédne na zemi, uvidí sa­mou tmu a trápení – svět­lo se skryje za mra­ky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček