EkumenickýIzaiáš5,29

Izaiáš 5:29

Rev má ako levica, reve ako levíčatá, ručí, uchytí korisť, od­nesie ju a nik mu ju ne­vy­trh­ne.


Verš v kontexte

28 Jeho šípy sú os­tré, všet­ky luky na­pnuté, kopytá jeho koní sú ako kremeň a jeho kolesá ako vích­rica. 29 Rev má ako levica, reve ako levíčatá, ručí, uchytí korisť, od­nesie ju a nik mu ju ne­vy­trh­ne. 30 V ten deň bude nad ním hučať ako hukot mora. Po­zrite na zem, hľa, hus­tá tma aj svet­lo sa za­tmie v jej mrákave!

späť na Izaiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

29 Jeho revanie jako revanie ľva, bude revať jako ľvíčatá, a bude mum­lať a po­chytí korisť a od­vlečie, ani nebude nikoho, kto by vy­tr­hol.

Evanjelický

29 Jeho rev je ako rev levice, reve sťa levíčatá; vrčí a zdrapí korisť, od­vlečie ju, a ni­kto nezach­ráni.

Ekumenický

29 Rev má ako levica, reve ako levíčatá, ručí, uchytí korisť, od­nesie ju a nik mu ju ne­vy­trh­ne.

Bible21

29 Bu­dou řvát jako lev, jako lvíča­ta spustí řev; zavrčí a chytí úlovek, odvlečou ho pryč a nikdo jim ho ne­vy­rve.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček