EkumenickýIzaiáš5,28

Izaiáš 5:28

Jeho šípy sú os­tré, všet­ky luky na­pnuté, kopytá jeho koní sú ako kremeň a jeho kolesá ako vích­rica.


Verš v kontexte

27 Ni­kto v ňom nie je unavený ani sa ne­pot­kýna, ne­spí, ani ned­rieme, opasok na jeho bed­rách sa nerozop­ne, ani remienok na obuvi sa neroz­trh­ne. 28 Jeho šípy sú os­tré, všet­ky luky na­pnuté, kopytá jeho koní sú ako kremeň a jeho kolesá ako vích­rica. 29 Rev má ako levica, reve ako levíčatá, ručí, uchytí korisť, od­nesie ju a nik mu ju ne­vy­trh­ne.

späť na Izaiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

28 Jeho strely sú os­tré, a všet­ky jeho lučištia sú na­tia­hnuté; kopytá jeho koní sa po­važujú za tvr­dé jako kremeň a jeho kolesá za rých­le jako vích­rica.

Evanjelický

28 Jeho šípy sú na­os­trené a všet­ky jeho luky sú na­pnuté; kopytá jeho koní za kremeň treba po­kladať, jeho kolesá sú ako po­vích­rica.

Ekumenický

28 Jeho šípy sú os­tré, všet­ky luky na­pnuté, kopytá jeho koní sú ako kremeň a jeho kolesá ako vích­rica.

Bible21

28 Je­jich šípy jsou os­t­réa všech­ny luky napjaté; kopyta je­jich koní jako kře­me­na je­jich kola jako vichřice.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček