EkumenickýIzaiáš5,27

Izaiáš 5:27

Ni­kto v ňom nie je unavený ani sa ne­pot­kýna, ne­spí, ani ned­rieme, opasok na jeho bed­rách sa nerozop­ne, ani remienok na obuvi sa neroz­trh­ne.


Verš v kontexte

26 Po­tom vztýči znak ďalekému národu, za­pís­ka naň od končín zeme, a hľa, príde náh­le, rých­lo. 27 Ni­kto v ňom nie je unavený ani sa ne­pot­kýna, ne­spí, ani ned­rieme, opasok na jeho bed­rách sa nerozop­ne, ani remienok na obuvi sa neroz­trh­ne. 28 Jeho šípy sú os­tré, všet­ky luky na­pnuté, kopytá jeho koní sú ako kremeň a jeho kolesá ako vích­rica.

späť na Izaiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

27 Nebude medzi nimi ustalého ani klesajúceho, nezad­rieme ani nezas­pí, ani sa nerozop­ne opasok jeho bedier, ani sa neroz­trh­ne remenec na jeho obuvi.

Evanjelický

27 Niet v ňom ustatého ani padajúceho, ne­spí a ned­rieme. Nerozopína sa mu pás na bed­rách a ne­tr­há sa mu remeň na obuvi.

Ekumenický

27 Ni­kto v ňom nie je unavený ani sa ne­pot­kýna, ne­spí, ani ned­rieme, opasok na jeho bed­rách sa nerozop­ne, ani remienok na obuvi sa neroz­trh­ne.

Bible21

27 Nikdo z nich se ne­u­naví, neklesne, nikdo si ne­z­dřímne ani neusne, neuvolní se jim opa­sek na bedrech, nepřetrhne se jim na obu­vi řemínek.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček