EkumenickýIzaiáš5,22

Izaiáš 5:22

Beda hr­dinom v pití vína a silákom v miešaní opoj­ných nápojov,


Verš v kontexte

21 Beda tým, čo sú vo vlast­ných očiach múd­ri a sami pred sebou roz­um­ní! 22 Beda hr­dinom v pití vína a silákom v miešaní opoj­ných nápojov, 23 ktorí za ú­platok vy­hlásia zločin­ca za ne­vin­ného a za od­menu od­nímu právo od spravod­livých!

späť na Izaiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

22 Beda tým, ktorí sú hr­din­mi do pitia vína, a tým, k­torí sú udat­nými mužmi miešať opoj­ný nápoj;

Evanjelický

22 Beda hr­dinom v pití vína a silákom v miešaní opoj­ného nápoja,

Ekumenický

22 Beda hr­dinom v pití vína a silákom v miešaní opoj­ných nápojov,

Bible21

22 Běda hr­dinům v pi­tí vína, zdatným v nalévání nápo­jů,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček