EkumenickýIzaiáš5,21

Izaiáš 5:21

Beda tým, čo sú vo vlast­ných očiach múd­ri a sami pred sebou roz­um­ní!


Verš v kontexte

20 Beda tým, čo zlé nazývajú dob­rým a dob­ré zlým, čo tmu po­kladajú za svet­lo a svet­lo za tmu, hor­ké po­kladajú za slad­ké a slad­ké za hor­ké. 21 Beda tým, čo sú vo vlast­ných očiach múd­ri a sami pred sebou roz­um­ní! 22 Beda hr­dinom v pití vína a silákom v miešaní opoj­ných nápojov,

späť na Izaiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

21 Beda tým, ktorí sú múd­ri vo svojich vlast­ných očiach a pred svojou vlast­nou tvárou roz­um­ní!

Evanjelický

21 Beda tým, ktorí sú múd­ri vo vlast­ných očiach a sami pred sebou sú roz­um­ní.

Ekumenický

21 Beda tým, čo sú vo vlast­ných očiach múd­ri a sami pred sebou roz­um­ní!

Bible21

21 Běda těm, kdo se po­važují za moudré, kdo si připa­dají ro­zumně!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček