EkumenickýIzaiáš5,20

Izaiáš 5:20

Beda tým, čo zlé nazývajú dob­rým a dob­ré zlým, čo tmu po­kladajú za svet­lo a svet­lo za tmu, hor­ké po­kladajú za slad­ké a slad­ké za hor­ké.


Verš v kontexte

19 Hovoria: Nech sa ponáhľa, nech urých­li svoje dielo, aby sme ho videli! Nech sa pri­blíži a príde roz­hod­nutie Svätého Iz­raela, nech ho spoz­náme! 20 Beda tým, čo zlé nazývajú dob­rým a dob­ré zlým, čo tmu po­kladajú za svet­lo a svet­lo za tmu, hor­ké po­kladajú za slad­ké a slad­ké za hor­ké. 21 Beda tým, čo sú vo vlast­ných očiach múd­ri a sami pred sebou roz­um­ní!

späť na Izaiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

20 Beda tým, ktorí hovoria zlému dob­ré a dob­rému zlé, ktorí kladú tmu za svet­lo a svet­lo za tmu, ktorí kladú hor­ké za slad­ké a slad­ké za hor­ké!

Evanjelický

20 Beda tým, čo na zlé po­vedia: Dob­ré, a na dob­ré: Zlé, ktorí tmu menia na svet­lo a svet­lo na tmu, tr­p­ké na slad­ké a slad­ké na tr­p­ké.

Ekumenický

20 Beda tým, čo zlé nazývajú dob­rým a dob­ré zlým, čo tmu po­kladajú za svet­lo a svet­lo za tmu, hor­ké po­kladajú za slad­ké a slad­ké za hor­ké.

Bible21

20 Běda těm, kdo ří­kají zlu dob­roa dob­ru zlo, kdo vy­dávají tmu za světloa svět­lo na­zývají tmou, kdo vy­dávají hořkost za sladkos­ta sladkost za hořkost!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček