EkumenickýIzaiáš5,2

Izaiáš 5:2

Skyp­ril ju, vy­zbieral z nej kamenie, vy­sadil ju viničom, v strede po­stavil vežu a do skaly vy­tesal lis. Po­tom čakal, že za­rodí hroz­no, ale za­rodila plán­ky.


Verš v kontexte

1 Za­spievam svoj­mu milému pieseň môj­ho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na úrod­nom úbočí. 2 Skyp­ril ju, vy­zbieral z nej kamenie, vy­sadil ju viničom, v strede po­stavil vežu a do skaly vy­tesal lis. Po­tom čakal, že za­rodí hroz­no, ale za­rodila plán­ky. 3 Teraz však, obyvateľ Jeruzalema a muž Jud­ska, roz­súďte medzi mnou a mojou vinicou!

späť na Izaiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

2 Pre­kopal ju a vy­sbieral z nej kamenie, vy­sadil ju naj­výbor­nejšou révou a vy­stavil vežu pro­stred nej, ba ešte aj lis v nej vy­tesal a očakával, že bude rodiť hroz­ná; ale rodila plané nedoz­rel­ky.

Evanjelický

2 Pre­kopal ju, zbavil kamenia; vy­sadil ju ušľach­tilou révou; vy­staval vežu upro­stred nej, aj lis vy­tesal v nej; po­tom čakal, že donesie hroz­no, ale donies­la tr­p­ké hroz­no.

Ekumenický

2 Skyp­ril ju, vy­zbieral z nej kamenie, vy­sadil ju viničom, v strede po­stavil vežu a do skaly vy­tesal lis. Po­tom čakal, že za­rodí hroz­no, ale za­rodila plán­ky.

Bible21

2 Okopal ji a zbavil kamení, ušlechtilou révu na ní vysadil. Věž po­stavil upro­střed ní, vykopal v ní i vinný lis. Očekával, že hroz­ny urodí, její plo­dy ale zplaněly.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček