EkumenickýIzaiáš5,15

Izaiáš 5:15

Tak bude človek po­korený, každý bude ponížený, oči po­výšených sa sk­lopia.


Verš v kontexte

14 Pre­to pod­svetie ot­vorí svoje hrd­lo, na­pl­no rozt­vorí svoju tlamu a zo­stúpia doň vznešení i po­spolitý ľud, tí, čo sú hluční a jasajú. 15 Tak bude človek po­korený, každý bude ponížený, oči po­výšených sa sk­lopia. 16 Pri súde bude po­výšený Hos­podin zá­stupov, Svätý, Boh ukáže svoju svätosť v spravodlivosti.

späť na Izaiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

15 A tak bude zo­hnutý p­ros­tý človek a ponížený aj sláv­ny muž, a oči vy­sokých budú snížené.

Evanjelický

15 Zo­hne sa človek, zníži sa muž a oči vy­sokomyseľných sa ponížia.

Ekumenický

15 Tak bude človek po­korený, každý bude ponížený, oči po­výšených sa sk­lopia.

Bible21

15 Člověk bude sražen a každý ponížen, pohledy pyšných skloní se.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček