EkumenickýIzaiáš5,11

Izaiáš 5:11

Beda tým, čo sa včas­ráno zháňajú za opoj­ným nápojom, až do zo­tmenia ich roz­paľuje víno!


Verš v kontexte

10 Desať jutár vinice urodí jeden bat a chómer osiva prinesie éfu. 11 Beda tým, čo sa včas­ráno zháňajú za opoj­ným nápojom, až do zo­tmenia ich roz­paľuje víno! 12 Citara, har­fa, bubon, flau­ta i víno — ich hos­tiny; na skut­ky Hos­podina nehľadia a dielo jeho rúk ne­vidia.

späť na Izaiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 Beda tým, ktorí vstávajúc skoro ráno sháňajú sa po opoj­nom nápoji, a ktorí trvajú p­ri tom neskoro do noci, ich víno roz­paľuje!

Evanjelický

11 Beda tým, čo včas­ráno ženú sa za opoj­ným nápojom; čo vy­sedávajú do mr­ku, až ich víno roz­paľuje.

Ekumenický

11 Beda tým, čo sa včas­ráno zháňajú za opoj­ným nápojom, až do zo­tmenia ich roz­paľuje víno!

Bible21

11 Běda těm, kdo ráno vstávajía hned se ženou za pitím, kdo vy­sedávají dlouho do noci, než se vínem roz­vášní!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček