EkumenickýIzaiáš49,26

Izaiáš 49:26

Tvojich tyranov na­kŕmim ich telom, ako muštom sa opoja vlast­nou kr­vou. Tak sa každý do­zvie, že ja som Hos­podin, tvoj vy­sloboditeľ a vy­kupiteľ, Jákobov moc­ný.


Verš v kontexte

24 Či možno vziať korisť hr­dinovi? Možno vy­slobodiť toho, čo zajal násil­ník? 25 Hos­podin však hovorí tak­to: Vez­me sa, čo si ukoris­til hr­dina a korisť násil­níka bude vy­slobodená. Ja budem viesť spor s tým, čo sa sporí s tebou a ja vy­slobodím tvojich synov. 26 Tvojich tyranov na­kŕmim ich telom, ako muštom sa opoja vlast­nou kr­vou. Tak sa každý do­zvie, že ja som Hos­podin, tvoj vy­sloboditeľ a vy­kupiteľ, Jákobov moc­ný.

späť na Izaiáš, 49

Príbuzné preklady Roháček

26 A dám, aby tí, ktorí ťa utláčajú, jed­li svoje vlast­né telo a spijú sa svojou kr­vou jako novým vínom, a tak po­zná každé telo, že ja Hos­podin som tvojím spasiteľom a tvojím vy­kupiteľom Sil­ný Jakobov.

Evanjelický

26 Na­kŕmim tvojich utláčateľov ich vlast­ným mäsom a spijú sa vlast­nou kr­vou ako mladým vínom. Tak po­zná každé telo, že ja som Hos­podin, tvoj Vy­sloboditeľ a tvoj Vy­kupiteľ, Sil­ný Jákobov.

Ekumenický

26 Tvojich tyranov na­kŕmim ich telom, ako muštom sa opoja vlast­nou kr­vou. Tak sa každý do­zvie, že ja som Hos­podin, tvoj vy­sloboditeľ a vy­kupiteľ, Jákobov moc­ný.

Bible21

26 Ty, kdo tě utiskovali, jejich vlastním ma­sem nakrmím, svou vlastní krví se jako vínem opijí. A teh­dy všich­ni li­dé poznají, že já Hos­po­din jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vy­ku­pi­tel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček