EkumenickýIzaiáš47,14

Izaiáš 47:14

Hľa, budú ako pleva, oheň ich spáli. Nezach­ránia si život od plameňov, lebo to nie je uhlie na zo­hrievanie ani svet­lo, pri ktorom si možno po­sedieť.


Verš v kontexte

13 Si unavená z tvojich mnohých rad­cov, nech sa teda po­stavia. Nech ti po­môžu tí, čo po­zorujú nebo a sledujú hviez­dy. Tí, čo mesiac čo mesiac oznamujú, čo má prísť na teba. 14 Hľa, budú ako pleva, oheň ich spáli. Nezach­ránia si život od plameňov, lebo to nie je uhlie na zo­hrievanie ani svet­lo, pri ktorom si možno po­sedieť. 15 Tak sa ti stane s tými, o ktorých si sa starala, s ktorými si ob­chodovala od mlada. Každý sa po­berie svojou ces­tou, nebude toho, kto by ťa za­chránil.

späť na Izaiáš, 47

Príbuzné preklady Roháček

14 Hľa, budú jako str­nis­ko, ktoré spáli oheň! Ne­vy­trh­nú svojej duše z moci plameňa; nezos­tane ani uhlia zo­hriať sa ani vatry po­sedieť pri nej.

Evanjelický

14 Aj­hľa, budú ako slama; oheň ich spáli, nezach­ránia si život z do­sahu plameňa. Nebude to uhlík na zo­hriatie, ani oheň, aby sa moh­lo pri ňom po­sedieť.

Ekumenický

14 Hľa, budú ako pleva, oheň ich spáli. Nezach­ránia si život od plameňov, lebo to nie je uhlie na zo­hrievanie ani svet­lo, pri ktorom si možno po­sedieť.

Bible21

14 Hle – jsou pouhá slá­ma, oheň spálí je, ani sebe ne­zachrání z moci plamene! K za­hřátí tu ne­zůstane ani uhlí řeřavé, žádný oheň, u něhož by se dalo po­sedět.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček