EkumenickýIzaiáš45,2

Izaiáš 45:2

Ja pôj­dem pred tebou a vy­rov­nám kop­ce, bron­zové vráta roz­lámem a želez­né závory dolámem.


Verš v kontexte

1 Tak­to hovorí Hos­podin svoj­mu po­mazanému, Kýrovi, ktorého som uchopil za pravicu, aby som pred ním pošliapal národy a uvoľnil opas­ky z bedier kráľov, aby som pred ním ot­voril vráta a brány nezos­tali za­tvorené. 2 Ja pôj­dem pred tebou a vy­rov­nám kop­ce, bron­zové vráta roz­lámem a želez­né závory dolámem. 3 Vy­dám ti po­klady ukryté v temnotách a cen­nos­ti zo skrýš, aby si vedel, že ja som Hos­podin, Boh Iz­raela, ktorý ťa volám po mene.

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

2 Ja poj­dem pred tebou a vy­rov­nám to, čo je nerov­né, skrúšim medené dvere a želez­né závory po­sekám.

Evanjelický

2 Ja pôj­dem pred tebou a po­urov­návam hrob­liny, bron­zové vráta roz­bijem a po­od­tínam želez­né závory.

Ekumenický

2 Ja pôj­dem pred tebou a vy­rov­nám kop­ce, bron­zové vráta roz­lámem a želez­né závory dolámem.

Bible21

2 Já před te­bou půjdua srovnám nerovnosti, rozbiji brá­ny z bronzu, roztříštím že­lez­né závo­ry.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček