EkumenickýIzaiáš45,17

Izaiáš 45:17

Hos­podin spasí Iz­rael večnou spásou. Nezahan­bíte sa, nebudete po­tupení na večné veky.


Verš v kontexte

16 Za­han­bia sa a všet­ci budú po­tupení. Spoločne vy­j­dú na han­bu tvor­covia modiel. 17 Hos­podin spasí Iz­rael večnou spásou. Nezahan­bíte sa, nebudete po­tupení na večné veky. 18 Lebo tak­to hovorí Hos­podin, stvoriteľ nebies: On je Boh, ktorý utvoril zem, urobil ju, on ju upev­nil. Ne­stvoril ju pus­tú, ale na bývanie ju utvoril. Ja som Hos­podin a iného niet.

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale Izrael bude spasený Hos­podinom spasením vekov; nebudete sa han­biť ani nebudete rumenieť od studu až na veky veku.

Evanjelický

17 Iz­rael bude za­chránený Hos­podinom, večnou spásou. Ne­vyj­de na han­bu ani na po­smech na večné veky.

Ekumenický

17 Hos­podin spasí Iz­rael večnou spásou. Nezahan­bíte sa, nebudete po­tupení na večné veky.

Bible21

17 Iz­rae­le však Hos­po­din za­chránívěčným spasením. Nebudete za­hanbeni ani po­tu­peniuž nikdy, navěky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček