EkumenickýIzaiáš44,9

Izaiáš 44:9

Všet­ci tvor­covia modiel sú ničom­níci a to, v čom majú záľubu, nič ne­osoží. Ich sved­kovia nič ne­vidia ani ne­tušia, že by sa mali han­biť.


Verš v kontexte

8 Neboj­te sa, ne­tras­te sa! Vari som vám to už pred­tým ne­zves­toval a ne­oz­námil? Vy ste mi sved­kami. Či jes­tvuje Boh ok­rem mňa? Niet nijakej skaly, o nijakej ne­viem. 9 Všet­ci tvor­covia modiel sú ničom­níci a to, v čom majú záľubu, nič ne­osoží. Ich sved­kovia nič ne­vidia ani ne­tušia, že by sa mali han­biť. 10 Kto by stvár­nil boha a ulial jeho podobu, aby mu ne­osožila?

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

9 Tí, ktorí for­mujú rytiny, sú már­nosťou všet­ci, koľko ich je; ich naj­milejšie mod­ly nič neprospejú, a oni sami sú si sved­kami toho: ne­vidia ani ne­vedia ničoho, aby sa han­bili.

Evanjelický

9 Všet­ci tvor­covia tesaných modiel nie sú ničím a ich miláčikovia nič ne­osožia. Ich sved­kovia nič ne­vidia a nebadajú, že by sa mali han­biť.

Ekumenický

9 Všet­ci tvor­covia modiel sú ničom­níci a to, v čom majú záľubu, nič ne­osoží. Ich sved­kovia nič ne­vidia ani ne­tušia, že by sa mali han­biť.

Bible21

9 Výrob­ci mo­del jsou zce­la nicotní, to, co ob­divují, jim nemůže pomoci. Sami sobě sto­jí za svědky, při­tom nic ne­vi­día nic ne­vědí, aby se aspoň stydě­li!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček