EkumenickýIzaiáš44,26

Izaiáš 44:26

Utvr­dzujem slovo svoj­ho služob­níka a uskutočňujem rady svojich po­slov. Hovorím Jeruzalemu: Budeš obývaný a jud­ským mes­tám: Budete vy­budované; ich zrúcaniny zdvih­nem.


Verš v kontexte

25 Roz­bíjam pred­povede falošných prorokov, z veštcov robím bláz­nov, znemožňujem mudr­cov a pre­krúcam ich po­znanie. 26 Utvr­dzujem slovo svoj­ho služob­níka a uskutočňujem rady svojich po­slov. Hovorím Jeruzalemu: Budeš obývaný a jud­ským mes­tám: Budete vy­budované; ich zrúcaniny zdvih­nem. 27 Hl­bočine hovorím: Vy­schni! Tvoje rieky vy­suším.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

26 staviam pevne slovo svoj­ho služob­níka, aby stálo, a radu svojich po­slov vy­konávam, ja, ktorý hovorím o Jeruzaleme: Bude obyd­lený! a o mes­tách Júdových: Budú vy­stavené! A jeho spus­tošeniny z­nova vybudujem;

Evanjelický

26 Ja spĺňam slová svojich sluhov a uskutočňujem radu svojich po­slov; Jeruzalemu vravím: Buď obývaný! a mes­tám jud­ským: Buďte zbudované! a ich zrúcaniny po­stavím.

Ekumenický

26 Utvr­dzujem slovo svoj­ho služob­níka a uskutočňujem rady svojich po­slov. Hovorím Jeruzalemu: Budeš obývaný a jud­ským mes­tám: Budete vy­budované; ich zrúcaniny zdvih­nem.

Bible21

26 který po­tvrdí, co říká jeho služebník, a před­po­věď svých po­s­lů naplní. Já říkám Je­ruzalé­mu: „Bu­deš obydlen!“ a jud­ským městům: „Vy­stavě­na budete!“ a po­zvednu je z trosek.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček