EkumenickýIzaiáš44,25

Izaiáš 44:25

Roz­bíjam pred­povede falošných prorokov, z veštcov robím bláz­nov, znemožňujem mudr­cov a pre­krúcam ich po­znanie.


Verš v kontexte

24 Tak­to hovorí Hos­podin, tvoj vy­kupiteľ, ktorý ťa stvárňoval od mat­kin­ho lona. Ja, Hos­podin, tvorím všet­ko, ja sám rozťahujem nebesá a rozp­res­tieram zem. Kto mi po­máha? 25 Roz­bíjam pred­povede falošných prorokov, z veštcov robím bláz­nov, znemožňujem mudr­cov a pre­krúcam ich po­znanie. 26 Utvr­dzujem slovo svoj­ho služob­níka a uskutočňujem rady svojich po­slov. Hovorím Jeruzalemu: Budeš obývaný a jud­ským mes­tám: Budete vy­budované; ich zrúcaniny zdvih­nem.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

25 marím znamenia már­not­lachov a z vešt­cov robím bláznov; za­vraciam múdrych zpät a ich vedu ob­raciam na bláz­nov­stvo;

Evanjelický

25 Znamenia tárajov ruším a vešt­cov mením na bláz­nov; za­vraciam múd­rych a ich po­znanie robím nerozum­ným.

Ekumenický

25 Roz­bíjam pred­povede falošných prorokov, z veštcov robím bláz­nov, znemožňujem mudr­cov a pre­krúcam ich po­znanie.

Bible21

25 který maří lživá zna­menía věšt­ce v bláz­ny obrací, který mudrce vrhá v zma­te­ka je­jich vědění ob­rací vniveč,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček