EkumenickýIzaiáš44,24

Izaiáš 44:24

Tak­to hovorí Hos­podin, tvoj vy­kupiteľ, ktorý ťa stvárňoval od mat­kin­ho lona. Ja, Hos­podin, tvorím všet­ko, ja sám rozťahujem nebesá a rozp­res­tieram zem. Kto mi po­máha?


Verš v kontexte

23 Jasaj­te nebesá, lebo Hos­podin to urobil. Jasaj­te hl­biny zeme, s jasotom za­znej­te vr­chy, les a všet­ky stromy v ňom, lebo Hos­podin vy­slobodil Jákoba a v Izraelovi sa os­lávil. 24 Tak­to hovorí Hos­podin, tvoj vy­kupiteľ, ktorý ťa stvárňoval od mat­kin­ho lona. Ja, Hos­podin, tvorím všet­ko, ja sám rozťahujem nebesá a rozp­res­tieram zem. Kto mi po­máha? 25 Roz­bíjam pred­povede falošných prorokov, z veštcov robím bláz­nov, znemožňujem mudr­cov a pre­krúcam ich po­znanie.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

24 Tak­to hovorí Hos­podin, tvoj vy­kupiteľ, a ten, ktorý ťa utvoril od života mat­ky: Ja Hos­podin činím všet­ko: sám rozp­res­tieram nebesia, rozťahujem zem zo svojej vlast­nej moci;

Evanjelický

24 Tak­to vraví Hos­podin, tvoj Vy­kupiteľ, a ten ktorý ťa for­moval od života mat­ky: Ja, Hos­podin, činím všet­ko, nebesá od­víjam cel­kom sám, sám od seba rozp­res­tieram zem.

Ekumenický

24 Tak­to hovorí Hos­podin, tvoj vy­kupiteľ, ktorý ťa stvárňoval od mat­kin­ho lona. Ja, Hos­podin, tvorím všet­ko, ja sám rozťahujem nebesá a rozp­res­tieram zem. Kto mi po­máha?

Bible21

24 Toto praví Hos­po­din, který tě vykoupil, který tě v lůnu zformoval: Já jsem Hospodin, který vše působí, který sám roz­tahuje nebesa, který překlenuje zemi zce­la sám,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček