EkumenickýIzaiáš44,22

Izaiáš 44:22

Zo­triem tvoje zločiny ako ob­lak a ako mrak tvoje pre­vinenia. Vráť sa ku mne, lebo som ťa vy­kúpil.


Verš v kontexte

21 Jákob, spomeň si na tieto veci, Iz­rael, veď ty si môj služob­ník. Utvoril som ťa, si mojím služob­níkom, Iz­rael, nezabud­nem na teba. 22 Zo­triem tvoje zločiny ako ob­lak a ako mrak tvoje pre­vinenia. Vráť sa ku mne, lebo som ťa vy­kúpil. 23 Jasaj­te nebesá, lebo Hos­podin to urobil. Jasaj­te hl­biny zeme, s jasotom za­znej­te vr­chy, les a všet­ky stromy v ňom, lebo Hos­podin vy­slobodil Jákoba a v Izraelovi sa os­lávil.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

22 Za­hladím tvoje pre­stúpenia ako hus­tý oblak a jako mrákavu tvoje hriechy. Na­vráť sa ku mne, lebo som ťa vy­kúpil!

Evanjelický

22 Zo­triem tvoje prie­stup­ky sťa ob­lak a tvoje hriechy ako mračno. Na­vráť sa ku mne, lebo som ťa vy­kúpil!

Ekumenický

22 Zo­triem tvoje zločiny ako ob­lak a ako mrak tvoje pre­vinenia. Vráť sa ku mne, lebo som ťa vy­kúpil.

Bible21

22 Jak ob­lak za­ženu viny tvé, tvé hří­chy jak mlhu rozptýlím. Navrať se ke mně zpět – vž­dyť jsem tě vy­kou­pil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček