EkumenickýIzaiáš44,21

Izaiáš 44:21

Jákob, spomeň si na tieto veci, Iz­rael, veď ty si môj služob­ník. Utvoril som ťa, si mojím služob­níkom, Iz­rael, nezabud­nem na teba.


Verš v kontexte

20 Pasie sa na popole, srd­ce ho klame a zvádza. Nezach­ráni sa a ne­povie: Nie je lož, čo mám v pravici? 21 Jákob, spomeň si na tieto veci, Iz­rael, veď ty si môj služob­ník. Utvoril som ťa, si mojím služob­níkom, Iz­rael, nezabud­nem na teba. 22 Zo­triem tvoje zločiny ako ob­lak a ako mrak tvoje pre­vinenia. Vráť sa ku mne, lebo som ťa vy­kúpil.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

21 Pamätaj na to, Jakobe, a Iz­raelu, lebo ty si môj služob­ník! Utvoril som ťa; ty si môj služob­ník. Ó, Iz­raelu; nebudeš u mňa za­bud­nutý!

Evanjelický

21 Roz­pomeň sa na tieto veci, ó Jákob, ó Iz­rael, veď si môj sluha! Ja som ťa sfor­moval, si mojím sluhom, Iz­rael, ne­pad­neš u mňa do za­bud­nutia.

Ekumenický

21 Jákob, spomeň si na tieto veci, Iz­rael, veď ty si môj služob­ník. Utvoril som ťa, si mojím služob­níkom, Iz­rael, nezabud­nem na teba.

Bible21

21 Pa­ma­tuj na to, Jákobe, pamatuj, Iz­rae­li, že jsi můj služebník. Já jsem tě vy­tvořil, jsi můj služebník, nezapomenu, Iz­rae­li, na te­be.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček