EkumenickýIzaiáš44,19

Izaiáš 44:19

Ne­vez­me si to k srdcu, nechápe to, pre­to ne­uvažuje tak­to: Polo­vicu dreva som spálil na oh­ni, nad jeho žeravým uhlím som na­piekol chlieb, upiekol som mäso a do­sýta som sa najedol. Zo zvyšku som urobil ohav­nosť, klaňal som sa polenu.


Verš v kontexte

18 Ne­vedia a nechápu, lebo ne­schop­né sú ich oči, aby videli a ich srd­cia, aby chápali. 19 Ne­vez­me si to k srdcu, nechápe to, pre­to ne­uvažuje tak­to: Polo­vicu dreva som spálil na oh­ni, nad jeho žeravým uhlím som na­piekol chlieb, upiekol som mäso a do­sýta som sa najedol. Zo zvyšku som urobil ohav­nosť, klaňal som sa polenu. 20 Pasie sa na popole, srd­ce ho klame a zvádza. Nezach­ráni sa a ne­povie: Nie je lož, čo mám v pravici?

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

19 A ne­uváži vo svojom srd­ci, a niet u neho známosti ani roz­umu, aby po­vedal: Polo­vicu toho som spálil na oh­ni, ba aj som na­piekol chleba pri jeho uhlí, upiekol som mäso a jedol som, či tedy mám spraviť z jeho zbyt­ku ohav­nosť, či mám kľakať a klaňať sa klátu dreva?!

Evanjelický

19 Ne­pripus­tí si to k srd­cu, nechápe to a ne­uvažuje tak, žeby po­vedal: Polo­vicu z neho som spálil ohňom, aj chlieb som si upiekol na jeho uhlíkoch, upiekol som mäso a zjedol som ho a zo zvyšku som zhotovil ohav­nosť; kľakám pred dreveným klátom.

Ekumenický

19 Ne­vez­me si to k srdcu, nechápe to, pre­to ne­uvažuje tak­to: Polo­vicu dreva som spálil na oh­ni, nad jeho žeravým uhlím som na­piekol chlieb, upiekol som mäso a do­sýta som sa najedol. Zo zvyšku som urobil ohav­nosť, klaňal som sa polenu.

Bible21

19 Nikdo se ne­za­staví, nepřemýšlí, nemá ro­zum, ne­po­mys­lí si: „Půlku jsem spá­lil na ohni, upekl jsem si chle­ba na uhlí, pekl jsem maso a na­sy­til se jím. To mám teď ze zbytku dělat ohavnost, před tímhle špalkem mám teď pokleknout?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček