EkumenickýIzaiáš44,18

Izaiáš 44:18

Ne­vedia a nechápu, lebo ne­schop­né sú ich oči, aby videli a ich srd­cia, aby chápali.


Verš v kontexte

17 Zo zvyšku si urobí boha ako mod­lu, uc­tieva ju a klania sa jej, mod­lí sa k nej a hovorí: Vy­sloboď ma, veď ty si môj boh! 18 Ne­vedia a nechápu, lebo ne­schop­né sú ich oči, aby videli a ich srd­cia, aby chápali. 19 Ne­vez­me si to k srdcu, nechápe to, pre­to ne­uvažuje tak­to: Polo­vicu dreva som spálil na oh­ni, nad jeho žeravým uhlím som na­piekol chlieb, upiekol som mäso a do­sýta som sa najedol. Zo zvyšku som urobil ohav­nosť, klaňal som sa polenu.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

18 Ne­vedia ani nechápu, lebo za­slepil ich oči, aby ne­videli, ich srd­cia, aby nerozumeli.

Evanjelický

18 Ne­vedia a nechápu, lebo majú zalepené oči, aby ne­videli a aby ich srd­cia ne­zmúd­reli.

Ekumenický

18 Ne­vedia a nechápu, lebo ne­schop­né sú ich oči, aby videli a ich srd­cia, aby chápali.

Bible21

18 Vůbec ne­chápou! Vůbec nevědí! Oči mají za­s­lepené, takže nevidí, ničemu ne­ro­zumí v srd­cích svých.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček