EkumenickýIzaiáš44,11

Izaiáš 44:11

Hľa, všet­ci jeho prív­ržen­ci sa za­han­bia, veď tí, čo ich vy­robili, sú len ľudia. Nech sa všet­ci zhromaždia, po­stavia. Nech sa vo­spolok preľak­nú a za­han­bia.


Verš v kontexte

10 Kto by stvár­nil boha a ulial jeho podobu, aby mu ne­osožila? 11 Hľa, všet­ci jeho prív­ržen­ci sa za­han­bia, veď tí, čo ich vy­robili, sú len ľudia. Nech sa všet­ci zhromaždia, po­stavia. Nech sa vo­spolok preľak­nú a za­han­bia. 12 Kováč kuje železo, opracúva ho v ohni, stvárňuje ho kladivom, kuje ho moc­ným ramenom. Vy­hlad­ne pri­tom a vy­silí sa, ne­pije vodu a unaví sa.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

11 Hľa, všet­ci, ktorí sa družia k ne­mu, sa budú han­biť a takí remesel­níci nad iných ľudí. Nech sa shromaždia všet­ci, koľko ich je, nech sa po­stavia; nech sa strachujú, nech sa han­bia všet­ci dovedna!

Evanjelický

11 Aj­hľa, všet­ci jej prív­ržen­ci budú za­han­bení; aj remesel­níci sú len ľudia; nech sa zhromaždia a po­stavia. Nech sa preľak­nú a všet­ci spolu za­han­bia.

Ekumenický

11 Hľa, všet­ci jeho prív­ržen­ci sa za­han­bia, veď tí, čo ich vy­robili, sú len ľudia. Nech sa všet­ci zhromaždia, po­stavia. Nech sa vo­spolok preľak­nú a za­han­bia.

Bible21

11 Ostuda čeká všech­ny jeho stou­pen­ce – vž­dyť i umělec je jen člověkem! Jen ať se všich­ni shro­máždí, jen ať předstoupí, aby se dě­sit a stydět mu­se­li!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček