EkumenickýIzaiáš44,1

Izaiáš 44:1

Teraz počúvaj, Jákob, môj služob­ník, Iz­rael, ktorého som si vy­volil.


Verš v kontexte

1 Teraz počúvaj, Jákob, môj služob­ník, Iz­rael, ktorého som si vy­volil. 2 Tak­to hovorí Hos­podin, tvoj tvor­ca, ten, čo ťa stvár­nil a od mat­kin­ho lona ti po­máha. Neboj sa, môj služob­ník, Jákob, Ješurún, ktorého som si vy­volil. 3 Lebo vy­lejem vodu na smäd­nú pôdu a vod­né toky na súš. Vy­lejem svoj­ho ducha na tvoje po­tom­stvo a svoje požeh­nanie na tvojich po­tom­kov.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

1 A tak teraz počuj, Jakobe, môj služob­níku, a Iz­raelu, ktorého som si vy­volil!

Evanjelický

1 Teraz však počuj, sluha môj, Jákob, Iz­rael, ktorého som si vy­volil;

Ekumenický

1 Teraz počúvaj, Jákob, môj služob­ník, Iz­rael, ktorého som si vy­volil.

Bible21

1 Teď ale slyš, Jáko­be, můj služebníku, slyš, Iz­rae­li, vy­vo­lený můj!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček