EkumenickýIzaiáš41,2

Izaiáš 41:2

Kto vzbudí od východu toho, ktorému ide na každom kroku v ústrety víťazs­tvo, ktorý si pod­robí národy a pod­maní kráľov­stvá, a ktoré jeho meč pre­mieňa na prach a jeho luk ich roz­metá ako slamu?


Verš v kontexte

1 Odm­lčte sa predo mnou os­trovy, nech si národy ob­novia svoju silu, nech sa pri­blížia a po­vedia: Spoločne chceme pred­stúpiť pred súd. 2 Kto vzbudí od východu toho, ktorému ide na každom kroku v ústrety víťazs­tvo, ktorý si pod­robí národy a pod­maní kráľov­stvá, a ktoré jeho meč pre­mieňa na prach a jeho luk ich roz­metá ako slamu? 3 Prena­sleduje ich, nerušene po­stupuje, jeho nohy akoby nechodili po ces­te.

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

2 Kto zo­budil od východu toho, k­torý povoláva spraved­livosť, aby ho sledovala na kroku? Ta dá pred ním národy a pod­maní kráľov. Dá, aby boli jako prach jeho meču, jako roz­metaná slama jeho lučišťu.

Evanjelický

2 Kto vzbudil od Východu toho, ktorého víťazs­tvo stretá na každom kroku? Kto mu dáva na­pos­pas národy a pod­maňuje kráľov? Jeho meč ich mení na prach, Jeho luk na roz­viate plevy.

Ekumenický

2 Kto vzbudí od východu toho, ktorému ide na každom kroku v ústrety víťazs­tvo, ktorý si pod­robí národy a pod­maní kráľov­stvá, a ktoré jeho meč pre­mieňa na prach a jeho luk ich roz­metá ako slamu?

Bible21

2 Kdo na východě vzbu­dil vítězea po­vo­lal ho ke službě? Kdo pod­manil mu náro­dya dal mu vládnout nad králi? V prach je svým mečem obrací, svým lu­kem je jak stéb­la roz­hání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček