EkumenickýIzaiáš41,10

Izaiáš 41:10

Neboj sa, veď som s tebou, ne­ob­zeraj sa, veď ja som tvoj Boh, po­sil­ním ťa a určite ti po­môžem, veď ťa podopieram spravod­livou pravicou.


Verš v kontexte

9 ktorého som pri­viedol z končín zeme, teba som po­volal z najvzdialenejších končín a po­vedal som ti: Ty si môj služob­ník, teba som si vy­volil a neza­vr­hol. 10 Neboj sa, veď som s tebou, ne­ob­zeraj sa, veď ja som tvoj Boh, po­sil­ním ťa a určite ti po­môžem, veď ťa podopieram spravod­livou pravicou. 11 Hľa, za­han­bia sa a na po­smech vy­j­dú všet­ci, čo sa zlos­tia na teba a v ničotu sa ob­rátia a za­hynú tí, čo majú s tebou spor.

späť na Izaiáš, 41

Príbuzné preklady Roháček

10 Neboj sa, lebo ja som s tebou; ne­ob­zeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Bôh! Po­sil­ním ťa aj ti po­môžem a podop­riem ťa pravicou svojej spraved­livos­ti.

Evanjelický

10 neboj sa, lebo ja som s tebou, ne­pozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Po­sil­ním ťa a po­môžem ti, i podop­riem ťa svojou spásonos­nou pravicou.

Ekumenický

10 Neboj sa, veď som s tebou, ne­ob­zeraj sa, veď ja som tvoj Boh, po­sil­ním ťa a určite ti po­môžem, veď ťa podopieram spravod­livou pravicou.

Bible21

10 Ne­boj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou sprave­dlivou pravicí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček