EkumenickýIzaiáš40,28

Izaiáš 40:28

Či ne­vieš? Ne­počul si? Hos­podin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; ne­unaví sa, ne­us­tane, jeho múd­rosť ne­možno pre­skúmať.


Verš v kontexte

27 Prečo hovoríš Jákob, prečo vravíš, Iz­rael: Skrytá je moja ces­ta pred Hos­podinom a moje právo uniká môj­mu Bohu? 28 Či ne­vieš? Ne­počul si? Hos­podin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; ne­unaví sa, ne­us­tane, jeho múd­rosť ne­možno pre­skúmať. 29 On dáva silu unavenému a bez­moc­nému veľkú udat­nosť.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

28 Či ne­vieš? Ak si ne­počul: Večný Bôh Hos­podin, ktorý stvoril kon­ce zeme, ne­us­táva ani nezomd­lieva; ni­kto ne­vys­tih­ne jeho roz­umu!

Evanjelický

28 Ne­vieš to? Ne­počul si? Hos­podin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; ne­us­táva a ne­umd­lieva, Jeho múd­rosť ne­možno vy­stih­núť.

Ekumenický

28 Či ne­vieš? Ne­počul si? Hos­podin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; ne­unaví sa, ne­us­tane, jeho múd­rosť ne­možno pre­skúmať.

Bible21

28 Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zem­ské končiny, není una­ven ani vy­čerpán – je­ho moud­rost je ne­z­měrná!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček