EkumenickýIzaiáš40,26

Izaiáš 40:26

Po­z­dvih­nite oči a po­zrite, kto to stvoril! Ten, čo vy­vádza nebes­ké zá­stupy v plnom počte, všet­kých volá po mene; pre jeho veľkú silu a ne­smier­nu moc nebude chýbať ani jeden.


Verš v kontexte

25 Ku komu ma chcete prirov­nať, aby som mu bol podob­ný? — hovorí Svätý. 26 Po­z­dvih­nite oči a po­zrite, kto to stvoril! Ten, čo vy­vádza nebes­ké zá­stupy v plnom počte, všet­kých volá po mene; pre jeho veľkú silu a ne­smier­nu moc nebude chýbať ani jeden. 27 Prečo hovoríš Jákob, prečo vravíš, Iz­rael: Skrytá je moja ces­ta pred Hos­podinom a moje právo uniká môj­mu Bohu?

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

26 Po­z­dvih­nite svoje oči k výšinám a vidz­te, kto to všet­ko stvoril? Ten, ktorý vy­vodí ich voj­sko v ­pl­nom počte, volá ich všet­ky podľa mena. Pre množs­tvo vlády a preto, že je mocný a silný, ni­ktoré ne­smie chýbať.

Evanjelický

26 Zdvih­nite po­hľad a viďte, kto to stvoril! Ten, ktorý vy­vádza ich voje podľa počtu, všet­kých oslovuje menom; pred Pre­moc­ným a Pre­sil­ným nechýba ani jeden.

Ekumenický

26 Po­z­dvih­nite oči a po­zrite, kto to stvoril! Ten, čo vy­vádza nebes­ké zá­stupy v plnom počte, všet­kých volá po mene; pre jeho veľkú silu a ne­smier­nu moc nebude chýbať ani jeden.

Bible21

26 Zvedně­te oči a pohleďte: Kdo stvořil toto vše? Kdo koná přehlídku hvězdných zástupů, kdo je vo­lá jménem, všech­ny do počtu? Má ne­smírnou sílu, jeho moc je úžasná – nikdy mu ne­chybí ani je­diná!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček