EkumenickýIzaiáš40,22

Izaiáš 40:22

Ten, čo tróni nad klen­bou zeme, ktorej obyvatelia sú ako kobyl­ky, ten, čo rozťahuje nebesá ako závoj a rozp­res­tiera ich ako stan na bývanie,


Verš v kontexte

21 Ne­viete to? Ne­počuli ste to? Nebolo vám to zves­tované od počiat­ku? Ne­pochopili ste založenie zeme? 22 Ten, čo tróni nad klen­bou zeme, ktorej obyvatelia sú ako kobyl­ky, ten, čo rozťahuje nebesá ako závoj a rozp­res­tiera ich ako stan na bývanie, 23 ten ob­racia moc­nárov nav­nivoč a po­zem­ských vlád­cov mení na ničotu.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

22 On je to, ktorý sedí nad kruhom zeme a jej obyvatelia jako kobyl­ky; on rozp­re­strel nebesia ako ten­ké tkanivo a roz­tiahol ich ako stánok na bývanie,

Evanjelický

22 Ten, ktorý tróni nad ob­vodom zeme, - kým jej obyvatelia sú len ako kobyl­ky - Ten, ktorý od­víja nebesá ako závoj a rozp­res­tiera ich sťa stan na bývanie,

Ekumenický

22 Ten, čo tróni nad klen­bou zeme, ktorej obyvatelia sú ako kobyl­ky, ten, čo rozťahuje nebesá ako závoj a rozp­res­tiera ich ako stan na bývanie,

Bible21

22 On se nad ob­zo­rem na trůn usadil, obyvatelé země jsou pro něj kobylky. On pro­stírá nebe jako baldachýn, roztahuje je jako stan k byd­lení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček