EkumenickýIzaiáš40,21

Izaiáš 40:21

Ne­viete to? Ne­počuli ste to? Nebolo vám to zves­tované od počiat­ku? Ne­pochopili ste založenie zeme?


Verš v kontexte

20 Kto je chudob­ný a ne­má na takú obetu, vy­berie si drevo, ktoré ne­prách­nivie, vy­hľadá schop­ného remesel­níka, aby po­stavil mod­lu, ktorá sa nek­láti. 21 Ne­viete to? Ne­počuli ste to? Nebolo vám to zves­tované od počiat­ku? Ne­pochopili ste založenie zeme? 22 Ten, čo tróni nad klen­bou zeme, ktorej obyvatelia sú ako kobyl­ky, ten, čo rozťahuje nebesá ako závoj a rozp­res­tiera ich ako stan na bývanie,

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

21 Či ne­viete, či ste ne­počuli, či vám nebolo zves­tované od počiat­ku, či nerozumiete zá­kladom zeme?

Evanjelický

21 Ne­viete to? Ne­počuli ste to? Nebolo vám to zves­tované od počiat­ku? Ne­pochopili ste založenie zeme?

Ekumenický

21 Ne­viete to? Ne­počuli ste to? Nebolo vám to zves­tované od počiat­ku? Ne­pochopili ste založenie zeme?

Bible21

21 Copak to nevíte? Copak neslyšíte? Copak se vám to od počátku neoznamuje? Copak od za­ložení země ne­ro­zumí­te?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček