EkumenickýIzaiáš40,19

Izaiáš 40:19

Mod­lu, tú uleje remesel­ník, zlat­ník ju ob­tiah­ne zlatom a prirobí striebor­nú re­tiaz­ku.


Verš v kontexte

18 Ku komu pri­podob­níte Boha? A akú podobu po­stavíte vedľa neho? 19 Mod­lu, tú uleje remesel­ník, zlat­ník ju ob­tiah­ne zlatom a prirobí striebor­nú re­tiaz­ku. 20 Kto je chudob­ný a ne­má na takú obetu, vy­berie si drevo, ktoré ne­prách­nivie, vy­hľadá schop­ného remesel­níka, aby po­stavil mod­lu, ktorá sa nek­láti.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

19 Rytinu uleje remesel­ník a zlat­ník ju po­tiah­ne zlatom a uleje k nej strieborné re­tiaz­ky.

Evanjelický

19 Remesel­ník ulial mod­lu a zlat­ník ju ob­tiahol zlatom, priletoval striebor­nú re­tiaz­ku.

Ekumenický

19 Mod­lu, tú uleje remesel­ník, zlat­ník ju ob­tiah­ne zlatom a prirobí striebor­nú re­tiaz­ku.

Bible21

19 Od­li­té mod­le řemeslníka, pozlacené od zlatníka, s řetíz­ky tepaný­mi ze stříb­ra?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček