EkumenickýIzaiáš39,8

Izaiáš 39:8

Chiz­kija po­vedal Izai­ášovi: Dob­ré je slovo Hos­podina, ktoré si po­vedal. Mys­lel si však: Bude po­koj a bez­pečnosť, po­kiaľ budem žiť.


Verš v kontexte

6 Príde čas a všet­ko, čo je v tvojom dome a čo na­z­hromaždili tvoji ot­covia až do toh­to dňa, od­nesú do Babylonu. Nič nezos­tane, hovorí Hos­podin. 7 Aj z tvojich synov, ktorí budú po­chádzať z teba, ktorých splodíš, vez­mú a budú komor­ník­mi v paláci babylon­ského kráľa. 8 Chiz­kija po­vedal Izai­ášovi: Dob­ré je slovo Hos­podina, ktoré si po­vedal. Mys­lel si však: Bude po­koj a bez­pečnosť, po­kiaľ budem žiť.

späť na Izaiáš, 39

Príbuzné preklady Roháček

8 Na to po­vedal Ezechiáš Izai­ášovi: Dob­ré je slovo Hos­podinovo, ktoré si hovoril. A ešte povedal: Lebo bude po­koj a prav­da za mojich dní.

Evanjelický

8 Vtedy Chiz­kija po­vedal Izai­ášovi: Dob­ré je slovo Hos­podinovo, ktoré si po­vedal. Po­mys­lel si však: Bude po­koj a bez­pečnosť, po­kiaľ ja budem žiť.

Ekumenický

8 Chiz­kija po­vedal Izai­ášovi: Dob­ré je slovo Hos­podina, ktoré si po­vedal. Mys­lel si však: Bude po­koj a bez­pečnosť, po­kiaľ budem žiť.

Bible21

8 „S­lovo Hos­po­di­novo, které jsi ře­kl, je dobré,“ od­po­věděl Eze­chiáš. Po­mys­lel si to­tiž: „Za mých dnů bude pokoj a bezpečí.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček