EkumenickýIzaiáš39,7

Izaiáš 39:7

Aj z tvojich synov, ktorí budú po­chádzať z teba, ktorých splodíš, vez­mú a budú komor­ník­mi v paláci babylon­ského kráľa.


Verš v kontexte

6 Príde čas a všet­ko, čo je v tvojom dome a čo na­z­hromaždili tvoji ot­covia až do toh­to dňa, od­nesú do Babylonu. Nič nezos­tane, hovorí Hos­podin. 7 Aj z tvojich synov, ktorí budú po­chádzať z teba, ktorých splodíš, vez­mú a budú komor­ník­mi v paláci babylon­ského kráľa. 8 Chiz­kija po­vedal Izai­ášovi: Dob­ré je slovo Hos­podina, ktoré si po­vedal. Mys­lel si však: Bude po­koj a bez­pečnosť, po­kiaľ budem žiť.

späť na Izaiáš, 39

Príbuzné preklady Roháček

7 Aj z tvojich synov, ktorí poj­dú z teba, ktorých splodíš, vez­mú niektorých, a budú komor­ník­mi v paláci babylon­ského kráľa.

Evanjelický

7 Aj z tvojich synov, ktorí budú z teba po­chodiť, ktorých splodíš, po­berú a budú eunuch­mi v paláci babylon­ského kráľa.

Ekumenický

7 Aj z tvojich synov, ktorí budú po­chádzať z teba, ktorých splodíš, vez­mú a budú komor­ník­mi v paláci babylon­ského kráľa.

Bible21

7 I tvo­ji synové, tví vlastní po­tom­ci, bu­dou za­ja­ti a stanou se eu­nu­chy v paláci babylon­ského krále!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček