EkumenickýIzaiáš39,6

Izaiáš 39:6

Príde čas a všet­ko, čo je v tvojom dome a čo na­z­hromaždili tvoji ot­covia až do toh­to dňa, od­nesú do Babylonu. Nič nezos­tane, hovorí Hos­podin.


Verš v kontexte

5 Nato Izai­áš po­vedal Chiz­kijovi: Počúvaj slovo Hos­podina zá­stupov! 6 Príde čas a všet­ko, čo je v tvojom dome a čo na­z­hromaždili tvoji ot­covia až do toh­to dňa, od­nesú do Babylonu. Nič nezos­tane, hovorí Hos­podin. 7 Aj z tvojich synov, ktorí budú po­chádzať z teba, ktorých splodíš, vez­mú a budú komor­ník­mi v paláci babylon­ského kráľa.

späť na Izaiáš, 39

Príbuzné preklady Roháček

6 Hľa, prij­dú dni, že všet­ko, čo je v tvojom dome, a čo na­s­hromaždili tvoji ot­covia až do tohoto dňa, bude od­nesené do Babylona, nezos­tane ničoho, vraví Hos­podin.

Evanjelický

6 Aj­hľa, prídu dni, keď od­nesú do Babylónie všet­ko, čo je v tvojom dome a čo tvoji ot­covia na­od­kladali až po ten­to deň. Nezos­tane nič, hovorí Hos­podin.

Ekumenický

6 Príde čas a všet­ko, čo je v tvojom dome a čo na­z­hromaždili tvoji ot­covia až do toh­to dňa, od­nesú do Babylonu. Nič nezos­tane, hovorí Hos­podin.

Bible21

6 Hle, při­cházejí dny, kdy vše, co máš v paláci, všech­no, co až dodnes na­shro­máž­di­li tví před­kové, bude odne­seno do Babylo­nu. Ne­zůstane nic, praví Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček