EkumenickýIzaiáš39,5

Izaiáš 39:5

Nato Izai­áš po­vedal Chiz­kijovi: Počúvaj slovo Hos­podina zá­stupov!


Verš v kontexte

4 Pýtal sa ďalej: Čo videli v tvojom dome? Chiz­kija od­povedal: Videli všet­ko, čo je v mojom dome, nebolo nič, čo by som im nebol ukázal v mojich po­klad­niciach. 5 Nato Izai­áš po­vedal Chiz­kijovi: Počúvaj slovo Hos­podina zá­stupov! 6 Príde čas a všet­ko, čo je v tvojom dome a čo na­z­hromaždili tvoji ot­covia až do toh­to dňa, od­nesú do Babylonu. Nič nezos­tane, hovorí Hos­podin.

späť na Izaiáš, 39

Príbuzné preklady Roháček

5 Vtedy riekol Izai­áš Ezechiášovi: Počuj slovo Hos­podina Zá­stupov!

Evanjelický

5 Nato Izai­áš po­vedal Chiz­kijovi: Počuj slovo Hos­podina moc­nos­tí!

Ekumenický

5 Nato Izai­áš po­vedal Chiz­kijovi: Počúvaj slovo Hos­podina zá­stupov!

Bible21

5 Iza­iáš na to Eze­chiášovi ře­kl: „S­lyš slovo Hos­po­di­na zástupů:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček