EkumenickýIzaiáš39,3

Izaiáš 39:3

Prorok Izai­áš po­tom prišiel ku kráľovi Chiz­kijovi a po­vedal mu: Čo hovorili títo ľudia a od­kiaľ prišli? Chiz­kija od­povedal: Prišli ku mne z ďalekej krajiny, z Babylonu.


Verš v kontexte

2 Chiz­kija sa tomu po­tešil a ukázal im klenot­nicu, strieb­ro a zlato, bal­zamy a vzác­ny olej i celú svoju zbroj­nicu, ako aj všet­ko, čo sa na­chádzalo v jeho po­klad­niciach. Nebolo veci, ktorú by im nebol ukázal vo svojom paláci a v celom svojom kráľov­stve. 3 Prorok Izai­áš po­tom prišiel ku kráľovi Chiz­kijovi a po­vedal mu: Čo hovorili títo ľudia a od­kiaľ prišli? Chiz­kija od­povedal: Prišli ku mne z ďalekej krajiny, z Babylonu. 4 Pýtal sa ďalej: Čo videli v tvojom dome? Chiz­kija od­povedal: Videli všet­ko, čo je v mojom dome, nebolo nič, čo by som im nebol ukázal v mojich po­klad­niciach.

späť na Izaiáš, 39

Príbuzné preklady Roháček

3 Po­tom prišiel prorok Izai­áš ku kráľovi Ezechiášovi a riekol mu: Čo po­vedali tí mužovia a od­kiaľ prišli k tebe? A Ezechiáš odpovedal: Prišli ku mne z ďalekej zeme, z Babylona.

Evanjelický

3 Vtedy prišiel prorok Izai­áš ku kráľovi Chiz­kijovi a po­vedal mu: Čo hovorili oní mužovia? Od­kiaľ prišli k tebe? Chiz­kija od­povedal: Z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babylónie.

Ekumenický

3 Prorok Izai­áš po­tom prišiel ku kráľovi Chiz­kijovi a po­vedal mu: Čo hovorili títo ľudia a od­kiaľ prišli? Chiz­kija od­povedal: Prišli ku mne z ďalekej krajiny, z Babylonu.

Bible21

3 Pak za králem Eze­chiášem přišel pro­rok Iza­iáš a ptal se: „Co říka­li ti muži? Odkud přišli?“ „Přišli z ve­liké dálky, až z Babylonu,“ od­po­věděl Eze­chiáš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček