EkumenickýIzaiáš39,1

Izaiáš 39:1

V tom čase babylon­ský kráľ Meródak-Baladán, syn Baladána, po­slal Chiz­kijovi lis­ty a dar; do­počul sa totiž, že bol chorý a vy­zdravel.


Verš v kontexte

1 V tom čase babylon­ský kráľ Meródak-Baladán, syn Baladána, po­slal Chiz­kijovi lis­ty a dar; do­počul sa totiž, že bol chorý a vy­zdravel. 2 Chiz­kija sa tomu po­tešil a ukázal im klenot­nicu, strieb­ro a zlato, bal­zamy a vzác­ny olej i celú svoju zbroj­nicu, ako aj všet­ko, čo sa na­chádzalo v jeho po­klad­niciach. Nebolo veci, ktorú by im nebol ukázal vo svojom paláci a v celom svojom kráľov­stve. 3 Prorok Izai­áš po­tom prišiel ku kráľovi Chiz­kijovi a po­vedal mu: Čo hovorili títo ľudia a od­kiaľ prišli? Chiz­kija od­povedal: Prišli ku mne z ďalekej krajiny, z Babylonu.

späť na Izaiáš, 39

Príbuzné preklady Roháček

1 Toho času po­slal Merodach Baladan, syn Baladanov, babylon­ský kráľ, Ezechiášovi list a dar, keď počul, že bol ne­moc­ný a že vy­zdravel.

Evanjelický

1 V tom čase babylon­ský kráľ Merodach-Baladán, syn Baladánov, po­slal Chiz­kijovi list a dar; počul totiž, že bol chorý a zo­tavil sa.

Ekumenický

1 V tom čase babylon­ský kráľ Meródak-Baladán, syn Baladána, po­slal Chiz­kijovi lis­ty a dar; do­počul sa totiž, že bol chorý a vy­zdravel.

Bible21

1 V té době babylon­ský král Mar­duk-bal-adan, syn Bal-adanův, po­slal Eze­chiášovi list a dar, ne­boť slyšel o jeho ne­mo­ci a uz­dra­vení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček