EkumenickýIzaiáš38,4

Izaiáš 38:4

Vtedy Izai­ášovi za­znelo Hos­podinovo slovo:


Verš v kontexte

3 Hovoril: Ach, Hos­podin, spomeň si, ako som ver­ne a celým srd­com kráčal pred tvojou tvárou a robil som, čo je dob­ré v tvojich očiach. Chiz­kija sa na­hlas rozp­lakal. 4 Vtedy Izai­ášovi za­znelo Hos­podinovo slovo: 5 Choď a po­vedz Chiz­kijovi: Tak­to hovorí Hos­podin, Boh tvoj­ho otca Dávida: Vy­počul som tvoju mod­lit­bu, videl som tvoje sl­zy. Pri­dám teda k tvojmu veku ešte pät­násť rokov.

späť na Izaiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

4 V­tedy sa stalo slovo Hos­podinovo k Izai­ášovi po­vediac:

Evanjelický

4 Vtedy tak­to za­znelo Izai­ášovi slovo Hos­podinovo:

Ekumenický

4 Vtedy Izai­ášovi za­znelo Hos­podinovo slovo:

Bible21

4 Teh­dy Iza­iáš do­stal slovo Hos­po­di­novo:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček