EkumenickýIzaiáš38,3

Izaiáš 38:3

Hovoril: Ach, Hos­podin, spomeň si, ako som ver­ne a celým srd­com kráčal pred tvojou tvárou a robil som, čo je dob­ré v tvojich očiach. Chiz­kija sa na­hlas rozp­lakal.


Verš v kontexte

2 Nato sa Chiz­kija ob­rátil tvárou k stene a mod­lil sa k Hospodinovi. 3 Hovoril: Ach, Hos­podin, spomeň si, ako som ver­ne a celým srd­com kráčal pred tvojou tvárou a robil som, čo je dob­ré v tvojich očiach. Chiz­kija sa na­hlas rozp­lakal. 4 Vtedy Izai­ášovi za­znelo Hos­podinovo slovo:

späť na Izaiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

3 a po­vedal: Prosím, ó, Hos­podine, roz­pomeň sa na to, že som chodil pred tebou v prav­de a celým srd­com a činil som to, čo je dob­ré v tvojich očiach. A Ezechiáš plakal veľmi.

Evanjelický

3 slovami: Ach, Hos­podine, roz­pomeň sa na to, že som ver­ne s celým srd­com chodil pred Tebou a robil som, čo sa Tebe páči. A Chiz­kija sa na­hlas rozp­lakal.

Ekumenický

3 Hovoril: Ach, Hos­podin, spomeň si, ako som ver­ne a celým srd­com kráčal pred tvojou tvárou a robil som, čo je dob­ré v tvojich očiach. Chiz­kija sa na­hlas rozp­lakal.

Bible21

3 „Ach Hos­po­di­ne, pa­ma­tuj pro­sím, že jsem před te­bou žil od­daně a s upřímným srd­cem a že jsem dělal, co je v tvých očích správné.“ A Eze­chiáš pla­kal a pla­kal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček