EkumenickýIzaiáš38,2

Izaiáš 38:2

Nato sa Chiz­kija ob­rátil tvárou k stene a mod­lil sa k Hospodinovi.


Verš v kontexte

1 V tých dňoch Chiz­kija smr­teľne ochorel. Vtedy prišiel k nemu prorok Izai­áš, Ámocov syn, a po­vedal mu: Tak­to hovorí Hos­podin: Vy­daj nariadenia svoj­mu domu, lebo zo­mrieš, ne­os­taneš nažive! 2 Nato sa Chiz­kija ob­rátil tvárou k stene a mod­lil sa k Hospodinovi. 3 Hovoril: Ach, Hos­podin, spomeň si, ako som ver­ne a celým srd­com kráčal pred tvojou tvárou a robil som, čo je dob­ré v tvojich očiach. Chiz­kija sa na­hlas rozp­lakal.

späť na Izaiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

2 A Ezechiáš ob­rátil svoju tvár ku stene a mod­lil sa Hos­podinovi

Evanjelický

2 Vtedy sa Chiz­kija ob­rátil tvárou k stene a mod­lil sa k Hos­podinovi

Ekumenický

2 Nato sa Chiz­kija ob­rátil tvárou k stene a mod­lil sa k Hospodinovi.

Bible21

2 Eze­chiáš se ob­rá­til tváří ke zdi a mod­lil se k Hos­po­di­nu:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček